Спец­пред­ло­же­ние - Сеп­ти­ки с мон­та­жом "под ключ"